Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stanje u teretani

Trenutni broj korisnika u teretani: 0

Trenutni broj korisnika u sauni: 0

 

Kalendar rezervacija pogledajte ovdje.

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

vevu2021

Dana 4. studenoga 2021. godine na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru potpisana su dva nova Sporazuma o suradnji kojima je Veleučilište omogućilo svojim studentima Trgovine i Upravnog studija još dvije nove mogućnosti za obavljanje stručne prakse.

Sporazume su potpisali načelnik Općine Andrijaševci, Ante Rajković, direktorica dr. sc. Ivana Ivančić, univ. spec. oec. u ime 2i premium brand d. o. o. te dekan Veleučilišta doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š. Potpisanim sporazumom o suradnji pristali su razvijati i uspostavljati suradnju po načelu uzajamnog interesa s naglaskom na organiziranje radionica i edukativnih programa, aktivnostima usmjerenih na prevenciju, dijagnostiku i rehabilitaciju, suradnju na zajedničkim projektima financiranim od EU, korištenju kadrovskih potencijala dionika u cilju davanja stručnih mišljenja te provedbu stručne prakse studenata Veleučilišta.

Važno je istaknuti kako će kroz ovaj sporazum sve tri institucije raditi i na izradi Plana razvoja Općine Andrijaševci za razdoblje od 2022. do 2028. godine, aktu strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne samouprave. U izradu Plana uključen je široki krug relevantnih dionika: predstavnika gospodarstva, socijalnih partnera, pružatelja javnih usluga, organizacija civilnoga društva, privatnih poduzeća i znanstveno stručne zajednice među kojima je važno mjesto zauzelo i naše Veleučilište.

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00