Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalno društvo

KOMUNALNO R A

Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića

ulica s radica

Sunčani krovovi

sun krov baner

Izgradnja dječjeg igrališta

izgradnja dj igr

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

Unutar Mjere 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“ , Podmjera 4.3.»Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ za koju je korisnik Općina Andrijaševci tražila javnu potporu, pozitivno je ocijenjen te je u cijelosti sufinanciran projekt Općine Andrijaševci naziva:

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu „BOK“

Iznos dodijeljene potpore za predmetni projekt iznosi 6.018.112,50 kuna.

Kratki opis projekta: Rekonstrukcija traktorskih puteva u šumske ceste, na lokaciji Rokovci, na k.č.br. 1137/1, 1137/2, 1138, 1145/1, 1060, 1061, 1062, 1063, k.o. Rokovci u dužina trase od 1680.28 m te na k.č.br. 1153, 1154, 1146, 1147, 1148, 296/3, 1151, 1070, 1078, 1079, 1080, 1074,1150 k.o. Rokovci u dužini trase od 2347.12 m. Predmetna rekonstrukcija je predviđena na dionicama traktorskih puteva. Prije početka radova na izgradnji šumske ceste je potrebno iskolčiti predmetnu trasu, a potom pristupiti skidanju humusa. Nakon prethodno navedenih radova je potrebno izvršiti sav potreban široki iskop čime će se dobiti kota posteljice i svo potrebno nasipavanje zemljanim materijalom iz iskopa čime će se dobiti kota temeljnog tla. Nakon predmetne izgradnje je potrebno humusirati i zatravniti površine predviđene za ozelenjavanje. Nasipavanje zemljanog materijala C kategorije iz iskopa je potrebno vršiti u slojevima debljine do 20 cm uz zbijanje svakog sloja do prirodne zbijenosti tla. Projekt također obuhvaća i uređenje oborinskih kanala uz šumske ceste.

Ciljevi projekta: izgradnja šumskih cesta za dvosmjerni promet širine 3.5 m sa mimoilaznicama na maksimalno 500 m udaljenosti jedne od druge čime bi se omogućila lakša i sigurnija vožnja šumskim cestama.

Očekivani rezultati projekta: omogućiti nesmetano i sigurno odvijanje prometa na šumskim cestama teškim motornim vozilima, omogućiti lakšu i sigurniju vožnju te općenito poboljšati kvalitetu života lokalnog stanovništva.

eu bok2022

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00