Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stanje u teretani

Trenutni broj korisnika u teretani: 0

Trenutni broj korisnika u sauni: 0

 

Kalendar rezervacija pogledajte ovdje.

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

ZAKONI

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (http://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj28regionalnoj%29-samoupravi)

2. Zakon o proračunu (http://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-prora%C4%8Dunu)

3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (http://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu)

4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (http://www.zakon.hr/z/259/Zakon-o-slu%C5%BEbenicima-i-namje%C5%A1tenicima-u-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-samoupravi)

AKTI OPĆINE

1. Statut Općine Andrijaševci

2. Odluka o popisu pravnih osoba od interesa za Općinu Andrijaševci

3. Odluka o općinskim porezima

5. Odluka raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2016. godinu

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00