Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stanje u teretani

Trenutni broj korisnika u teretani: 0

Trenutni broj korisnika u sauni: 0

 

Kalendar rezervacija pogledajte ovdje.

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE ANDRIJAŠEVCI

1. Martina Markota, dipl.iur.
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
tel/fax: 032/225-400
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Blanka Vincetić, struč.spec.admin.publ
viši stručni suradnik za komunalno-pravne poslove
tel/fax: 032/225-400
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

3. Marijana Lončar, dipl.oec.
Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti
Tel/fax: 032/225-400
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

4. Sanja Uremović
referent - komunalni redar
tel/fax:032/225-400
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

5. Mirjana Bičanić, struč.spec.admin.publ.
viši referent-voditeljica projekta Budi aktivna II
tel/fax: 032/225-400
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

6. Antun Pažin, upr.pravnik
viši referent-poljoprivredni redar
tel/fax: 032/225-400
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


IZVOD IZ STATUTA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13, 2/18 i 2/20)

„Članak 55.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanja poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: upravno tijelo).

Ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.“

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Andrijaševci

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00