Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stanje u teretani

Trenutni broj korisnika u teretani: 0

Trenutni broj korisnika u sauni: 0

 

Kalendar rezervacija pogledajte ovdje.

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

Naručitelj Općina Andrijaševci, temeljem Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 6/19) dana 2.12. 2021. godine objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Za predmet nabave: Uređenje pješačkih površina na groblju u Rokovcima, k.č.br. 331 k.o. Rokovci

Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-97/2021

Poziv na dostavu ponuda objavljen je dana 2. prosinca 2021. godine na PORTALU PONUDA koji se nalazi na internetskoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://www.apprrr.hr/),  mjera: 19.2. Provedba LRS - 7.4.1.-LAG, Prihvatljivo ulaganje: Ulaganje u građenje i/ili opremanje groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine)

Ponuditelj je obvezan svoju ponudu sa cjelokupnom traženom dokumentacijom u elektroničkom obliku OBAVEZNO dostaviti putem AGRONET sustava putem PORTALA PONUDA koji se nalazi na internetskoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://www.apprrr.hr/) te u papirnatom obliku neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom poštom na adresu naručitelja sukladno Pozivu.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 17.prosinca 2021. godine, do 14:00 sati.

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00