Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stanje u teretani

Trenutni broj korisnika u teretani: 0

Trenutni broj korisnika u sauni: 0

 

Kalendar rezervacija pogledajte ovdje.

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

budiaktivna head

Projekt „Budi aktivna“ Općini Andrijaševci odobren je iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv projekta: Budi aktivna

Nositelj projekta: Općina Andrijaševci

Partneri na projektu:
• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci
• Centar za socijalnu skrb Vinkovci

Cilj projekta: Cilj projekta je smanjivanje nezaposlenosti i rizika od siromaštva zapošljavanjem žena pripadnica ranjivih skupina u općini Andrijaševci te povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života krajnjih korisnika pripadnika ranjivih skupina.

Razdoblje provedbe: 30 mjeseci (8. siječnja 2018. do 8. srpnja 2020. godine)
Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.998.688,23 kune te se financira u stopostotnom iznosu bespovratnih sredstava EU.
Kratki opis projekta: Zapošljavanje 20 nezaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina prijavljenih u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na razdoblje od 24 mjeseca kako bi svojim radom i aktivnostima poboljšala kvalitetu života 80 korisnika usluga potpore i podrške (starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju) u svojoj lokalnoj zajednici kroz pružanje pomoći u dostavi namirnica, pomoći u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoći u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoći pri oblačenju i svlačenju, brizi o higijeni, pomoći u socijalnoj integraciji, pomoći u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), te pružati podršku kroz razgovore i druženje te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za četiri krajnja korisnika. Od 20 nezaposlenih žena, 10 nezaposlenih žena pohađat će program obrazovanja/osposobljavanja po vlastitom izboru u cilju povećanja svoje zapošljivosti nakon završetka projekta.

Ciljevi projekta: Smanjivanje nezaposlenosti i rizika od siromaštva zapošljavanjem žena pripadnica ranjivih skupina u općini Andrijaševci te povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života krajnjih korisnika pripadnika ranjivih skupina.
U projektu je veliki naglasak stavljen na stvaranje novih radnih mjesta i smanjenje siromaštva te time pridonosi ostvarenju ciljeva „Europa2020“, (Zapošljavanje i Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti), prioritetu „Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014.-2020.“ (Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu), te Specifičnom cilju 9.i.1. unutar Prioritetne osi 2 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije). Kako je projekt usmjeren na rješavanje problema razlike u zapošljavanju između spolova, u skladu je s ciljem „Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011. - 2015.“ (Promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti) te tematskim područjem dokumenta „Strateško djelovanje na ravnopravnost spolova 2016.-2019.“(Povećanje broja žena koje sudjeluju na tržištu rada i jednaka ekonomska neovisnost žena i muškaraca).


Očekivani rezultati projekta: U okviru projekta 20 žena će osnažiti i unaprijediti svoj radni potencijal kroz zapošljavanje u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, te steći vrijedno iskustvo koji će utjecati na njihovo veće samopouzdanje, osjećaj korisnosti i bolju motivaciju za traženjem posla. Stoga, po završetku radnog odnosa, njihova zapošljivost bit će povećana, a samim time i mogućnost za ostanak na tržištu rada. Budući da su nezaposlene žene i prije sudjelovale na ovakvim programima/projektima, postoji interes za njihovim uključivanjem u ovom projektu,ali i budućim projektima.
Završetkom programa obrazovanja/osposobljavanja po vlastitom izboru, 10 žena će steći znanja i vještine koje će im omogućiti bolju konkurentnost na tržištu rada, ali i mogućnost samozapošljavanja. Rezultati projekta utjecat će se i na ostale nezaposlene osobe u zajednici u cilju poticanja njihove aktivacije, a posebice promicanja zapošljavanja i ostalih žena koje nisu pripadnice ciljne skupine projekta. Pružanjem potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u zajednici olakšat će im se život u vlastitom domaćinstvu, a samim time i poboljšati kvaliteta života, što će u konačnici po završetku projekta utjecati i na njihov ostanak u zajednici i prevenciju njihove prerane institucionalizacije.

Ciljana skupina: nezaposlene žene, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem,bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, udovice, samohrane majke te nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Kontakt osobe za više informacija:
• Ante Rajković, zamjenik načelnika Općine Andrijaševci i administrator na projektu BUDI AKTIVNA, tel. 032/225-400
• Martina Markota, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Andrijaševci i voditelj projekta BUDI AKTIVNA, tel: 032/225-400.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

budiaktivna footer

Prilozi:
Download this file (Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisn. 7.2.20..pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisn. 7.2.20..pdf416 kB11-02-20
Download this file (Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisn. 27.01.20..pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisn. 27.01.20..pdf324 kB28-01-20
Download this file (Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisn. 13.12.19..pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisn. 13.12.19..pdf259 kB13-12-19
Download this file (9.10.2019._ radni sastanak i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike.pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisn. 9.10.19620 kB10-10-19
Download this file (4.9..2019._ radni sastanak i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike.pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisn. 4.9.19617 kB04-09-19
Download this file (08.08.2019._ radni sastanak i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike.pdf)Podjela kućanskih i osn. higijenskih potrepština za krajnje korisnike 08.08.19394 kB09-08-19
Download this file (15.7.2019._ radni sastanak i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike.pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisn. 15.7.19482 kB16-07-19
Download this file (13.06.2019._ radni sastanak i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike.pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisn. 13.6.19.484 kB14-06-19
Download this file (Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike 22.05..pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike 22.05..pdf475 kB23-05-19
Download this file (10.4.2019._ radni sastanak i podjela paketa.pdf)Podjela kućanskih i osn. higijenskih potrepština za krajnje korisnike 10.04.19490 kB11-04-19
Download this file (12.03.20119.._ radni sastanak i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike.pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike 12.03.494 kB13-03-19
Download this file (19.02.2019._ radni sastanak i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike.pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike 19.02.493 kB20-02-19
Download this file (budiaktivna_25_01_19.pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike 25.01.360 kB28-01-19
Download this file (14.12.2018_ radni sastanak.pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike 14.12.469 kB18-12-18
Download this file (Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike 8.11..pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike 8.11..pdf359 kB09-11-18
Download this file (Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike 12.10..pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike 12.10..pdf472 kB16-10-18
Download this file (Radni sastanak 01.10.18..pdf)Radni sastanak 01.10.18..pdf492 kB03-10-18
Download this file (13.09.2018._ radni sastanak i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike.pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike 13.09.457 kB15-09-18
Download this file (10.08.2018._ radni sastanak i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike.pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike 10.08.773 kB13-08-18
Download this file (Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike 16.7.2018..pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike 16.7.2018..pdf377 kB17-07-18
Download this file (Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike 4.6.2018..pdf)Podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike 4.6.2018..pdf617 kB15-06-18
Download this file (Radni sastanak s odabranim ženama i podjela promidžbenih materijala-21.5.pdf)Radni sastanak s odabranim ženama i podjela promidžbenih materijala-21.5.pdf209 kB22-05-18
Download this file (Radni sastanak s odabranim ženama podjela bicikala-29.3.2018.pdf)Radni sastanak s odabranim ženama podjela bicikala-29.3.2018.pdf564 kB30-03-18
Download this file (Radni sastanak s odabranim ženama i potpisivanje ugovora -28.2.2018.pdf)Radni sastanak s odabranim ženama i potpisivanje ugovora -28.2.2018.pdf352 kB05-03-18
Download this file (Odluka o odabiru kandidatkinja.pdf)Odluka o odabiru kandidatkinja.pdf159 kB01-03-18
Download this file (Izjava - Budi aktivna.pdf)Izjava - Budi aktivna.pdf78 kB27-02-18
Download this file (Javni poziv - projekt Budi aktivna.pdf)Javni poziv - projekt Budi aktivna.pdf150 kB27-02-18

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00