Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stanje u teretani

Trenutni broj korisnika u teretani: 0

Trenutni broj korisnika u sauni: 0

 

Kalendar rezervacija pogledajte ovdje.

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u suvlasništvu Općine Andrijaševci


Općina Andrijaševci raspisuje javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela na nekretnini u suvlasništvu Općine Andrijaševci i to:
- k.č.br. 377 upisana u zk.ul.br. 18 k.o. Andrijaševci, opisana kao Kuća i dvorište u selu, koja se nalazi na lokaciji u Andrijaševcima, Matije Gupca 116, ukupne površine 2731 m2.

Suvlasnički dio Općine Andrijaševci na predmetnoj nekretnini iznosi 5/10.

Početna cijena suvlasničkog dijela nekretnine iznosi 97.750,00 kuna.

Rok za podnošenje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnine iznosi 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu „Vinkovački list“.

Javni natječaj je objavljen u javnom glasilu „Vinkovački list“ dana 8. listopada 2021. godine.

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00