Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stanje u teretani

Trenutni broj korisnika u teretani: 3

Trenutni broj korisnika u sauni: 0

 

Kalendar rezervacija pogledajte ovdje.

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

 

Koncesija za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci
koncesiju za javnu uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci


Temeljem Ugovora o koncesiji za javne usluge obavljanja prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci (naselja Rokovci i Andrijaševci), koncesija za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci dodijeljena je dana 25.11.2016. godine tvrtki STRUNJE-TRADE d.o.o. iz Privlake, Bana Josipa Šokčevića 153 na razdoblje od 5 godine počevši od 1.12.2016. godine.

Kontakt podaci koncesionara- davatelja usluge:
STRUNJE-TRADE D.O.O.
Adresa ureda za kontakt: Bana Josipa Šokčevića 153, 32251 Privlaka, OIB: 97670986612
Tel : 032/398-048
Fax: 032/398-048

Novi Cjenik usluga koji se primjenjuje od 1.1.2017. godine možete vidjeti i preuzeti ovdje.

Novi Cjenik javnih usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koji se primjenjuje od 1.12.2018.godine možete preuzeti ovdje.

Tko je korisnik javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada?
Korisnik javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koja je predmet ove koncesije je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge. Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

Obveze koncesionara-davatelja usluge možete vidjeti ovdje.
Obavijest o korištenju reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta možete vidjeti ovdje.

 

Koncesija za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova

Koncesija za  javne usluge za komunalnu djelatnost obavljanja  dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci (naselja Rokovci i Andrijaševci) dodijeljena je dana 24.02.2020. godine na razdoblje od 5 godina koncesionaru Dimnjačarsko-uslužni obrt EKO-DIM, vlasnik Hrvoje Horvat, Lj. Gaja 1 c, 32100 Vinkovci

Kontakt podaci koncesionara:

  • Dimnjačarsko-uslužni obrt EKO-DIM, vlasnik Hrvoje Horvat 
  • Adresa ureda za kontakt: Lj.Gaja 1 c, 32100 Vinkovci, OIB: 55232200465
  • Tel: 032/367-819
  • Fax: 032/366 096

Cjenik dimnjačarskih usluga možete vidjeti i preuzeti ovdje.

Odluka o obavljanju dimnjačarske službe

 


Održavanje javnih površina, groblja i slično

Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o., Andrijaševci, Matije Gupca 43
na području općine Andrijaševci obavlja slijedeće komunalne poslove
- održavanje javnih površina,
- tržnice na malo,
- održavanje groblja i krematorija,
- održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije,
- održavanje autobusnih stajališta, ograda i slično,
- postavljanje i održavanje oznaka ulica, parkova i trgova,
- zimska služba,
- oglašavanje,
- prigodno ukrašavanje Općine,
- održavanje igrališta i urbane opreme,
- obavljanje usluga izvođenja manjih građevinskih radova za potrebe Općine.

 

Održavanje jave rasvjete
Održavanje javne rasvjete na području općine Andrijaševci povjereno je tvrtki BOŠKOVIĆ d.o.o. iz Vinkovaca, Dragutina Žanića-Karle 12.

 

Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Andrijaševci za razdoblje od 2015. do 2017. godine povjereno je tvrtki CESTORAD d.d. iz Vinkovaca, Duga 23.

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00