Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

 

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Website: www.andrijasevci.hr

Stanje u teretani

Trenutni broj korisnika u teretani: 0

Trenutni broj korisnika u sauni: 0

Nadolazeće rezervacije:

 

Puni kalendar rezervacija pogledajte ovdje.

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

Zadnje vijesti

Pedološke osobine na području Općine Andrijaševci dio su pedoloških osobina šireg područja. Različite pedološke jedinice na ovom području nastale su pod utjecajem reljefa, vodnih prilika u određenim klimatskim uvjetima, koji su utjecali na postanak i rasprostranjenost pojedinih vrsta tala.

Na ovom području izdvojena su i amfiglejna tla na holocenskim glinama, koja su uglavnom pod pašnjakom i šumskom vegetacijom.

Područje Općine Andrijaševci,kao i šire područje, s obzirom na biovegetacijske osobine pripada prijelaznom području, a između vlažnih i sušnih klimazonalnih vegetacijskih areala.

Pod šumama u općini Andrijaševci nalazi se 756 ha što čini 19% površine općine od kojih je 753.5 ha društveno vlasništvo i 2,5 ha je u privatnom vlasništvu, a nadležna šumarija u općini je šumarija Vinkovci.

Šume na području ove Općine obuhvaćaju dio g.j. Ceranski lugovi (šumski predjel Grabarje-odjel 11-15 i šumski predjel Fabrički gaj-odjeli 16-20) i dio g.j. Kunjevci (šumski predjel Bok-odjeli-10-12 i dio odjela 16,36 i 41). Riječ je o nizinskim šumama hrasta lužnjaka nastalim prirodnim putem kojima se gospodari putem osnova gospodarenja.

Od šumske vegetacije javljaju se specifične šume hrasta lužnjaka, koje su samo mali dio nekadašnjeg prostranstva ovih šuma. U okviru ovih lužnjakovih šuma, smanjuju se šume vrbe i topole, poljskog jasena, tipične lužnjakove šume, te šume hrasta lužnjaka s običnim grabom.

Teritorijem Općine teče rijeka Bosut u dužini od cca 10 km, koja pripada slivnom području VGI”Biđ-Bosut” kao manji vodotokovi sliva Bosut (Babin Brod,Đubraci, Gaj, Gunjetica i Jauk).

Općina Andrijaševci nalazi se na slivnom području Biđ-Bosutskog polja koje je dio savske doline na lijevoj obali rijeke Save, između Slavonskog Broda i Sremske Mitrovice u Vojvodini.

Polje je na jugu omeđeno rijekom Savom, a na sjeveru obronsima Dilj gore i Fruške gore. Polje je dobilo naziv po glavnim recipijentima koji prolaze tim područjem:rijekom Bosut i vodotokom Biđ koji imaju izrazito mali pad.

Ukupna površina Biđ-Bosutskog polja je 3.642 km2, od čega je u Republici Hrvatskoj 3.001 km2. Neposrednom slivu rijeke Save,pripada 220km2 od čega je u Republici Hrvatskoj 145km2 sliva. Sliv rijeke Bosut je na 2.776km2 od čega je u Republici Hrvatskoj 2.420km2 sliva. Ostatak sliva Biđ-Bosutskog polja odvodi Istočni lateralni kanal (210km2) u Vojvodini i

Zapadni lateralni kanal (436km2) koji je iskopan po obodu Dilj gore u Republici Hrvatskoj. Glavni odvodni recipijent Biđ-Bosutskog polja je rijeka Sava. Područje Općine Andrijaševci odvodi rijeka bosut koja odvodi vodu prema rijeci Savi.

Dužina kanalske mreže na području općine Andrijaševci (kanali od I-VI reda) je oko 136km, a od čega je 13,66 km kanala III reda,a 122,61km kanalske mreže IV reda.

Glavni odvodni recipijenti područja Općine Andrijaševci su :

-Kanali.Gunjevica i Jauk(III reda) za k.o. Andrijaševci

-Kanali:Babin Brod,Đubraci i Gaj(III red) za k.o.Rokovci

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00