Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pristup informacijama

Stanje u teretani

Trenutni broj korisnika u teretani: 0

Trenutni broj korisnika u sauni: 0

 

Kalendar rezervacija pogledajte ovdje.

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

Područje općine Andrijaševci je bogato jedinstvenim kulturno-povijesnim spomenicima razmještenim po cijelom teritoriju općine. Međutim, deagradacija kulturnih dobara takvih je razmjera da se može govoriti o krajnjoj ugroženosti mnogih spomeničkim cjelina i pojedinačnih spomenika kulture. Za razliku od povijesnih urbanih (gradskih) cijelina koje su ipak uglavnom zaštićene, ruralna povijesna naselja to uglavnom nisu, te zbog nepostojanja učinkovotih zaštitnih mehanizama intezivno gube svoja povijesna obilježja. Isto tako, proces preobraze, koji je zahvatio ruralne prostorem nepovratno briše granice kulturnih regija i otežava određivanje prostora sličnih tradicijskim oblika. Zbog novih trendova u izgradnji, stare i većinom zanemarene povijesne jezgre, jedine čuvaju identitet naselja.

Arheološki lokalitet „ Gradina Goričica“ u Andrijaševcima nalazi se stotinjak metara jugozapadno od lijeve obale Bosuta, u sklopu okućnica zadnjih kuča u ulici V.Nazora, a rasprostire se na slijedećim katastarskim česticama: 1074/2, 1074/3 i 1075. k.o. Andrijaševci.Lokalitet se uzdiže oko 1m nad okolnim terenom i dimenzija je cca50x50 m. Rekognosciranjem terena prikupljena je veća količina prapovijesne keramike sopotske kulture, kameni artefekti, te životinjske kosti, ali i ostaci kućnog ljepa što upućuje na trajnije naseljavanje ovog lokaliteta. Buduća arheološka iskopavanja mogla bi pružiti bolju sliku o poznavanju ovog lokaliteta, kao i naseljavanja Andrijaševaca tijekom povijesti.

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00