Zadnje vijesti

Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

 

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Website: www.andrijasevci.hr

budiaktivna head

Projekt „Budi aktivna“ Općini Andrijaševci odobren je iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv projekta: Budi aktivna

Nositelj projekta: Općina Andrijaševci

Partneri na projektu:
• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci
• Centar za socijalnu skrb Vinkovci

Cilj projekta: Cilj projekta je smanjivanje nezaposlenosti i rizika od siromaštva zapošljavanjem žena pripadnica ranjivih skupina u općini Andrijaševci te povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života krajnjih korisnika pripadnika ranjivih skupina.

Razdoblje provedbe: 30 mjeseci (8. siječnja 2018. do 8. srpnja 2020. godine)
Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.998.688,23 kune te se financira u stopostotnom iznosu bespovratnih sredstava EU.
Kratki opis projekta: Zapošljavanje 20 nezaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina prijavljenih u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na razdoblje od 24 mjeseca kako bi svojim radom i aktivnostima poboljšala kvalitetu života 80 korisnika usluga potpore i podrške (starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju) u svojoj lokalnoj zajednici kroz pružanje pomoći u dostavi namirnica, pomoći u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoći u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoći pri oblačenju i svlačenju, brizi o higijeni, pomoći u socijalnoj integraciji, pomoći u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), te pružati podršku kroz razgovore i druženje te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za četiri krajnja korisnika. Od 20 nezaposlenih žena, 10 nezaposlenih žena pohađat će program obrazovanja/osposobljavanja po vlastitom izboru u cilju povećanja svoje zapošljivosti nakon završetka projekta.

Ciljevi projekta: Smanjivanje nezaposlenosti i rizika od siromaštva zapošljavanjem žena pripadnica ranjivih skupina u općini Andrijaševci te povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života krajnjih korisnika pripadnika ranjivih skupina.
U projektu je veliki naglasak stavljen na stvaranje novih radnih mjesta i smanjenje siromaštva te time pridonosi ostvarenju ciljeva „Europa2020“, (Zapošljavanje i Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti), prioritetu „Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014.-2020.“ (Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu), te Specifičnom cilju 9.i.1. unutar Prioritetne osi 2 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije). Kako je projekt usmjeren na rješavanje problema razlike u zapošljavanju između spolova, u skladu je s ciljem „Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011. - 2015.“ (Promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti) te tematskim područjem dokumenta „Strateško djelovanje na ravnopravnost spolova 2016.-2019.“(Povećanje broja žena koje sudjeluju na tržištu rada i jednaka ekonomska neovisnost žena i muškaraca).


Očekivani rezultati projekta: U okviru projekta 20 žena će osnažiti i unaprijediti svoj radni potencijal kroz zapošljavanje u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, te steći vrijedno iskustvo koji će utjecati na njihovo veće samopouzdanje, osjećaj korisnosti i bolju motivaciju za traženjem posla. Stoga, po završetku radnog odnosa, njihova zapošljivost bit će povećana, a samim time i mogućnost za ostanak na tržištu rada. Budući da su nezaposlene žene i prije sudjelovale na ovakvim programima/projektima, postoji interes za njihovim uključivanjem u ovom projektu,ali i budućim projektima.
Završetkom programa obrazovanja/osposobljavanja po vlastitom izboru, 10 žena će steći znanja i vještine koje će im omogućiti bolju konkurentnost na tržištu rada, ali i mogućnost samozapošljavanja. Rezultati projekta utjecat će se i na ostale nezaposlene osobe u zajednici u cilju poticanja njihove aktivacije, a posebice promicanja zapošljavanja i ostalih žena koje nisu pripadnice ciljne skupine projekta. Pružanjem potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u zajednici olakšat će im se život u vlastitom domaćinstvu, a samim time i poboljšati kvaliteta života, što će u konačnici po završetku projekta utjecati i na njihov ostanak u zajednici i prevenciju njihove prerane institucionalizacije.

Ciljana skupina: nezaposlene žene, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem,bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, udovice, samohrane majke te nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Kontakt osobe za više informacija:
• Ante Rajković, zamjenik načelnika Općine Andrijaševci i administrator na projektu BUDI AKTIVNA, tel. 032/225-400
• Martina Markota, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Andrijaševci i voditelj projekta BUDI AKTIVNA, tel: 032/225-400.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

budiaktivna footer

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00