OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA

Dostavljamo Vam raspored odvoza komunalnog otpada za naselje Rokovci u prosincu 2014. Godine:

  • na Božić u četvrtak 25.12.2014.godine nećemo odvoziti kućni otpad na području Rokovaca. Otpad će se odvesti dva dana ranije, u utorak 23.12.2014. godine.
  • na Novu godinu u četvrtak 01.01. 2015. godine nećemo odvoziti kućni otpad na području Rokovaca. Otpad će se odvesti dva dana ranije, u utorak 30.12.2014. godine.

Više u dokumentu: obavijest_ Strunje-trade d.o.o.

27. JAVNI POZIV za DVD

Pozivaju se svi zainteresirani s područja Općine Andrijaševci, naselja Rokovci i Andrijaševci da se prijave za sudjelovanje u osnivanju, organizaciji i radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rokovci-Andrijaševci, a što obuhvaća sudjelovanje u tijelima upravljanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva (predsjednik, dopredsjednik, zapovjednik, zamjenik zapovjednika, skupština, tajnik).

Detaljnije u dokumentu: 27_poziv_dvd rokovci andrijaševci

OBAVIJEST – MALI PROIZVOĐAČI JAKOG ALKOHOLNOG PIĆA

indexBudući da je na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije registrirano oko 8.500 malih proizvođača jakog alkoholnog pića tzv RAKIJAŠA, pozivamo vas da surađujete s malim proizvođačima rakije, jer su mnogima nedostupni obrasci (zbog nekorištenje Interneta), te ih obavijestite da obrasce mogu isprintati na stranicama www.carina.hr  (obrazac 23) ili kod vas u Općini ( u privitku dostavljamo sve obrasce kao i primjer uplatnice). Naime, svi registrirani trošarinski obveznici su dužni dostaviti Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za proteklu 2014.godinu (na Obrascu GI-MP-JAP) do 20.siječnja 2015. godine, te uplatiti trošarine (paušal za kotao) do 31. siječnja 2015 godine.

Također su se svi vlasnici kotla za pečenje rakije ili osobe koje peku rakiju u iznajmljenom kotlu, dužni prijaviti 8 dana prije pečenja rakije u Registar trošarinkih obveznika kod nadležnog Carinskog ureda na adresi u Osijeku, B. Kašića bb ili u Vukovaru, Dunavski prilaz bb poštom i/ili osobno.

Sve informacije vezano za navedeno na tel:031/587117; tel:031593197; tel:032/453232: tel:032/453213

Nadam se da ste zainteresirani za suradnju obzirom da bi se izbjegle prekršajne sankcije obveznicima, kao bi smanjili troškovi dolaska obveznika u Carinski ured u ova teška vremena, te da nam potvrdite o ovakvom načinu suradnje.

Obrasci:

Opskrba električnom energijom i troškovnik

struja4Naručitelj, Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci OIB: 47372067408, na temelju članka 47. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ, br 2/13) i članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga u Općini Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ, br 11/14), zastupana po Općinskom načelniku Općine Andrijaševci dana 27. studenog 2014. godine objavljuje:

 

26. JAVNI POZIV za DVD

Pozivaju se svi zainteresirani s područja Općine Andrijaševci, naselja Rokovci i Andrijaševci da se prijave za sudjelovanje u osnivanju, organizaciji i radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rokovci-Andrijaševci, a što obuhvaća sudjelovanje u tijelima upravljanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva (predsjednik, dopredsjednik, zapovjednik, zamjenik zapovjednika, skupština, tajnik).

 

Detaljnije u dokumentu: 26_javni poziv

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2014/15

Općina Andrijaševci dodjeljivati će stipendije redovitim studentima upisanim na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij za akademsku godinu 2014/15.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti nakon upisane druge godine studija pod uvjetom da:
imaju prebivalište na području Općine Andrijaševci,
da su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij te imaju status redovitog studenta.

detaljnije u dokumentima: ODLUKA_STUDENTI;  zahtjev_studenti_2014_15