Natječaj za Stručno osposobljavanje za rad

Obavještavamo Vas da je na stranicama HZZ-a objavljen natječaj za stručno osposobljavanje za rad Asistent u uredu LAG-a.

Traženi uvjeti:

Razina obrazovanja: VSS Ekonomist

Strani jezici: Engleski B1

Informatička znanja: Microsoft office

Ostalo: Osnovno poznavanje EU fondova

Ukoliko znate potencijalno zainteresirane kandidate s našega područja molimo Vas da ih uputite na natječaj.

Natječaj je otvoren do 16.09.2014.

 

Natječaj: http://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

 

S poštovanjem,

 

Voditelj LAG-a

Mario Došen

24. JAVNI POZIV za DVD

Pozivaju se svi zainteresirani s područja Općine Andrijaševci, naselja Rokovci i Andrijaševci da se prijave za sudjelovanje u osnivanju, organizaciji i radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rokovci-Andrijaševci, a što obuhvaća sudjelovanje u tijelima upravljanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva (predsjednik, dopredsjednik, zapovjednik, zamjenik zapovjednika, skupština, tajnik).

Detaljnije u dokumentu: 24. JAVNI POZIV

Sufinanciranje nabave udžbenika za školsku godinu 2014./2015

knjigeOpćina Andrijaševci će u školskoj godini 2014./2015. sufinancirati nabavu udžbenika roditeljima iz obitelji s troje i više djece  koji su učenici osnovnih i/ili srednjih škola s područja Općine Andrijaševci, te poziva roditelje/skrbnike učenika osnovnih i /ili srednjih škola koji zadovoljavaju uvjete, da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje Općini Andrijaševci.
Zahtjeve za ostvarivanje prava na sufinanciranje roditelji/skrbnici  trebaju dostaviti u Općinu Andrijaševci najkasnije do 30. rujna 2014.
Tekst Javnog poziva za dostavu zahtjeva za sufinanciranje u cijelosti možete pročitati ovdje
Potrebne obrasce možete preuzeti dolje.

Program povećanja ENERGETSKE UČINKOVITOSTI obiteljskih kuća na području općine Andrijaševci 

17cc75c2-e4e4-4197-83bf-baaec8cbd846

Općina Andrijaševci u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda fizičkih osoba radi neposrednog sufinanciranja Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području općine Andrijaševci

Rok za dostavu prijava je 8. rujna 2014. godine

Sve potrebne informacije  mogu se dobiti:
1. na adresi: Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci, svakom radnim danom od 7 do 15 sati
2. na službenoj internet stranici Općine Andrijaševci: www.andrijasevci.hr;
3. na telefon: 032/225-400, svakom radnim danom od 7 do 15 sati
4. slanjem upita na e-adresu: opcina-andrijasevci@vk.htnet.hr

Tekst javnog natječaja kao i prijavni obrazac, te ostala dokumentacija nalaze se niže, te ih je moguće preuzeti klikom na donji link.

Radovi na rekonstrukciji zgrade KUD-a “Slavko Janković”

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI  je u Elektroničkom oglasniku javne nabave NN objavila poziv na nadmetanje za postupak javne nabave male vrijednosti – Radovi na rekonstrukciji zgrade KUD-a „Slavko Janković“ (objekt „Stara škola“) u svrhu povećanja energetske učinkovitosti, broj objave: 2014/S 002-0036911

Rok za dostavu ponuda: 18. kolovoza 2014. godine, do 10:00 sati.

Opširnije: Radovi na rekonstrukciji zgrade KUD-a „Slavko Janković“ (objekt „Stara škola“) u svrhu povećanja energetske učinkovitosti

23. JAVNI POZIV za DVD

Pozivaju se svi zainteresirani s područja Općine Andrijaševci, naselja Rokovci i Andrijaševci da se prijave za sudjelovanje u osnivanju, organizaciji i radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rokovci-Andrijaševci, a što obuhvaća sudjelovanje u tijelima upravljanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva (predsjednik, dopredsjednik, zapovjednik, zamjenik zapovjednika, skupština, tajnik).

Detaljnije u dokumentu: 23. dvd_javni poziv

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09,150/11 i 144/12), članka 32. Statuta Općine
Andrijaševci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13),te
Odluke Općinskog vijeća o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine
Andrijaševci, KLASA:021-05/14-02/04, UBROJ: 2188/02-03-14-9,  od 16. svibnja
2014. godine, Općinsko vijeće Općine Andrijaševci dana 30. svibnja 2014.
godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
Andrijaševci i to:

za prodaju nekretnine u Rokovcima, Ulica Stjepana Radića
–       k.č.br. 465  Kuća i dvorište u selu, na adresi Rokovci, Ulica
Stjepana Radića 42, ukupne površine 871 m2, upisana u zk.ul.br. 466, k.o.
Rokovci,a koja se sastoji od kuće, dvije pomoćne zgrade i dvorišta ,  po
početnoj cijeni od 143.144,39 kuna.

Tekst javnog natječaja može se preuzeti na ovom linku: Javni natječaj za prodaju nekretnina

Izvještaj Vinkovačkog vodovoda

vinkovacki-vodovod-i-kanalizacija-d-o-o-logo-13136Na distributivnom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci, nije došlo do nikakve promjene u kvaliteti vode koju naši korisnici dobivaju iz Regionalnog vodovoda istočne Slavonije (naselja: Vinkovci, Cerić, Babina Greda, Cerna, Šiškovci, Rokovci, Andrijaševci, Ivankovo, Retkovci, Prkovci, Vođinci, Novi Mikanovci, Stari Mikanovci, Lipovac, Nijemci, Đeletovci, D. N. Selo, Apševci i Podgrađe,
kao i iz lokalnih vodovoda naselja Jarmina, Gaboš, Ostrovo, Markušica, Podrinje, Nuštar, Marinci, Tordinci, Antin, Antinska Mlaka, Korođ, Mirkovci, Stari Jankovci, Novi Jankovci, Slakovci, Srijemske Laze, Orolik, Banovci, Vinkovački Banovci, Ilača, Tovarnik, Otok, Privlaka, Komletinci, Vrbanja i Soljani.

U svm navedenim naseljima kvaliteta vode se redovito kontrolira, po potrebi dezinficira i može se koristiti kao i do sada.
Jedina promjena je prekid vodoopskrbe u naselju Strošinci gdje su poduzete aktivnosti i predradnje za osposobljavanje sustava za rad. Očekivano puštanje u rad sustava Strošinci je 28.05. 2014. godine. U naselju Strošinci nakon puštanja u rad vodoopskrbnog sustava VODA NIJE ZA PIĆE.

S poštovanjem!

Pomoćnik direktora:
Jasna Kopić, dipl. ing.