Policija u zajednici

muprhOvim putem obavještavamo stanovništvo naše Općine da je s danom 01.04.2015.godine na području Općine, PU Vukovarsko – srijemska, PP Vinkovci, krenula sa projektom ” policija u zajednici “, pri čemu posao kontakt policajca od istog dana obavlja pol. sl. Saračević Marinko.

U slučaju bilo kakve potrebe, koju policija može riješiti, bilo samostalno ili kroz suradnju sa drugim institucijama i službama, u kontakt sa kontakt policajcem Saračević Marinkom, možete stupiti pisano ostavivši poruku i sl. ili u prostorijama Općine ili prostorijama PP Vinkovci (anonimno ili s podacima a, u slučaju odsutnosti ostaviti poruku ), kao i telefonski kontaktom na tel. broj 032/343-825. (PP Vinkovci) te na e-mail msaracevic@mup.hr, te naravno osobno prilikom uočavanja kontakt policajca na terenu.

U ishod obostrane pozitivne komunikacije ne treba sumnjat, jer kontakt
policajac je uistinu potreban našoj Općini.

31. JAVNI POZIV ZA DVD

Pozivaju se svi zainteresirani s područja Općine Andrijaševci, naselja Rokovci i Andrijaševci da se prijave za sudjelovanje u osnivanju, organizaciji i radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rokovci-Andrijaševci, a što obuhvaća sudjelovanje u tijelima upravljanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva (predsjednik, dopredsjednik, zapovjednik, zamjenik zapovjednika, skupština, tajnik).

Detaljnije u dokumentu: 31 poziv_DVD

Natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta

POZIV na dostavu ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Andrijaševci

Komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta odnose se na radove redovnog održavanja, koji obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na temelju godišnjih Programa održavanja komunalne infrastrukture koje donosi Općinsko vijeće Općine Andrijaševci, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima, a sve sukladno Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva.

Detaljnije u dokumentu: Održavanje nerazvrstanih cesta_ Poziv na dostavu ponuda

30. JAVNI POZIV ZA DVD

Pozivaju se svi zainteresirani s područja Općine Andrijaševci, naselja Rokovci i Andrijaševci da se prijave za sudjelovanje u osnivanju, organizaciji i radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rokovci-Andrijaševci, a što obuhvaća sudjelovanje u tijelima upravljanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva (predsjednik, dopredsjednik, zapovjednik, zamjenik zapovjednika, skupština, tajnik).

Detaljnije u dokumentu: 30 javni poziv_dvd

Gospodarski sajam Varaždin

Iskoristite dobru priliku i predstavite se na Gospodarskom sajmu u Varaždinu 17. i 18. travnja 2015. u dvorani Graberje!
Pružite priliku obrtnicima, poduzetnicima, OPG-ima, vinogradarima da se predstave.

Svi izlagači koji se prijave za izlaganje na GSV-u do 30.03.2015. imaju 50% popusta:
Uređeni štand – 6 m2……………………1.500,00 + PDV
Uređeni štand – 12 m2……………………2.500,00 + PDV

Ispunjenu prijavnicu možete poslati na mail kontakt@tin-marketing.hr
ili nas možete nazvati na 042/260-492 ili 091/300-111-3.

Prijavnicu potražite ovdje.