23. JAVNI POZIV za DVD

Pozivaju se svi zainteresirani s područja Općine Andrijaševci, naselja Rokovci i Andrijaševci da se prijave za sudjelovanje u osnivanju, organizaciji i radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rokovci-Andrijaševci, a što obuhvaća sudjelovanje u tijelima upravljanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva (predsjednik, dopredsjednik, zapovjednik, zamjenik zapovjednika, skupština, tajnik).

Detaljnije u dokumentu: 23. dvd_javni poziv

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09,150/11 i 144/12), članka 32. Statuta Općine
Andrijaševci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13),te
Odluke Općinskog vijeća o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine
Andrijaševci, KLASA:021-05/14-02/04, UBROJ: 2188/02-03-14-9,  od 16. svibnja
2014. godine, Općinsko vijeće Općine Andrijaševci dana 30. svibnja 2014.
godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
Andrijaševci i to:

za prodaju nekretnine u Rokovcima, Ulica Stjepana Radića
-       k.č.br. 465  Kuća i dvorište u selu, na adresi Rokovci, Ulica
Stjepana Radića 42, ukupne površine 871 m2, upisana u zk.ul.br. 466, k.o.
Rokovci,a koja se sastoji od kuće, dvije pomoćne zgrade i dvorišta ,  po
početnoj cijeni od 143.144,39 kuna.

Tekst javnog natječaja može se preuzeti na ovom linku: Javni natječaj za prodaju nekretnina

Izvještaj Vinkovačkog vodovoda

vinkovacki-vodovod-i-kanalizacija-d-o-o-logo-13136Na distributivnom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci, nije došlo do nikakve promjene u kvaliteti vode koju naši korisnici dobivaju iz Regionalnog vodovoda istočne Slavonije (naselja: Vinkovci, Cerić, Babina Greda, Cerna, Šiškovci, Rokovci, Andrijaševci, Ivankovo, Retkovci, Prkovci, Vođinci, Novi Mikanovci, Stari Mikanovci, Lipovac, Nijemci, Đeletovci, D. N. Selo, Apševci i Podgrađe,
kao i iz lokalnih vodovoda naselja Jarmina, Gaboš, Ostrovo, Markušica, Podrinje, Nuštar, Marinci, Tordinci, Antin, Antinska Mlaka, Korođ, Mirkovci, Stari Jankovci, Novi Jankovci, Slakovci, Srijemske Laze, Orolik, Banovci, Vinkovački Banovci, Ilača, Tovarnik, Otok, Privlaka, Komletinci, Vrbanja i Soljani.

U svm navedenim naseljima kvaliteta vode se redovito kontrolira, po potrebi dezinficira i može se koristiti kao i do sada.
Jedina promjena je prekid vodoopskrbe u naselju Strošinci gdje su poduzete aktivnosti i predradnje za osposobljavanje sustava za rad. Očekivano puštanje u rad sustava Strošinci je 28.05. 2014. godine. U naselju Strošinci nakon puštanja u rad vodoopskrbnog sustava VODA NIJE ZA PIĆE.

S poštovanjem!

Pomoćnik direktora:
Jasna Kopić, dipl. ing.

 

 

OBAVIJEST PODUZETNICIMA

Ministarstvo gospodarstva objavilo je natječaj za Operativni programa regionalnih potpora za ulaganje u opremu. U Operativnom programu osigurano je 132,5 milijuna kuna, a natječaj će biti otvoren do 11. lipnja 2014.

Korisnici potpore mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici koji, uz ostalo, zapošljavaju najmanje 20 radnika i namjeravaju modernizirati proizvodnju. Potpora po pojedinom poduzetniku može biti najviše dva milijuna kuna, a oni koji su dobili sredstva iz prošlogodišnjeg programa neće se moći javiti.

Poduzetnici mogu financirati kupnju opreme i postrojenja.

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

Proglašena elementarna nepogoda za Vukovarsko-srijemsku županiju!

O B A V I J E S T

Zbog velikih materijalnih šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama i ostalim dobrima kao posljedica prekomjernih padalina tijekom prve polovine mjeseca svibnja 2014. godine, Župan Vukovarsko-srijemske županije donio je ODLUKU o proglašenju elementarne nepogode za područje Vukovarsko-srijemske županije.

Pozivaju se poljoprivrednici i drugi oštećenici koji su pretrpjeli štetu da prijave nastalu štetu najkasnije do 21.05.2014.god. općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Oštećenici su obvezni uz prijavu prikazati

Tablicu iz Upisnika“

koja prikazuje površine poljoprivrednog zemljišta sa zasađenim višegodišnjim nasadima i vinogradima koje su oštećene elementarnom nepogodom.

Sa sobom obavezno ponijeti: broj OIB-a, i broj štedne knjižice ili tekućeg računa, obvezan IBAN (ukoliko nije sve vidljivo iz tablice upisnika)

Povjerenstvo za procjenu

šteta od elementarnih nepogoda

Općine Andrijaševci

Smjernice za donacije poplavom pogođenim područjima

logo_hckZbog izvanrednog stanja u VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI upoznajemo Vas s nekoliko bitnih informacija oko pomoći u obrani od poplave i pomoći nastradalom stanovništvu. Radi što učinkovitije pomoći molimo Vas da ne poduzimate nikakve samoinicijativne akcije, nego da sve aktivnosti budu koordinirane preko Općine i usmjerene na najugroženije područje. Predstavnici Općine u stalnom su kontaktu sa stožerom za obranu od poplave, zaštitu i spašavanje, crvenim križem i prihvatnim centrom u Cerni i postupamo prema njihovim traženjima za pomoć u ljudstvu i životnim potrepštinama. Prihvatni centri su organizirani u mjestima tj. sportskim dvoranama koje imaju zadovoljavajuće uvjete po pitanju pružanja osnovnih higijenskih uvjeta i samog kapaciteta dvorane i za sada nije planiran prihvat u našoj školi, ali u slučaju lošeg razvoja situacije ni ta opcija nije isključena. Zahvaljujemo na brojnim pozivima i inicijativi za pomoć i molimo da se pridržavate slijedećih uputa:

*za sada svu hranu, odjeću i higijenske potrepštine treba dostavljati u vinkovački crveni križ ili caritas jer su prihvatni centri zatrpani mnoštvom pristigle pomoći koju treba razdvajati, sortirati, pregledati i tek tada ide korisnicima

* u slučaju novih evakuacija i mogućeg smještaja u našoj dvorani ili u kućama, oni koji imate pripremite deke, pokrivače i madrace kako bi mogli što prije reagirati.

* svi koji imaju prazne kuće koje imaju zadovoljavajuće životne uvjete, a žele ih dati na korištenje, neka se prijave u Općinu. Isto tako svi koji su već smjestili nekoga ( prijatelje, rodbinu ili bilo kog stradalog iz Hrvatske ili BiH) neka se također prijave u Općinu radi evidencije. Ukoliko bude veće potrebe pravodobno ćemo Vas obavijestiti da se prijavite svi koji možete smjestiti stradale u svoje obiteljske kuće.

*molimo da se ne šire neprovjerene informacije o stanju na poplavljenim ili ugroženim područjima jer se stvara nepotrebna panika koja može samo odmoći. U protekla dva dana aktivirali smo preko udruga u Općini svaki dan po 50 ljudi na nasipu u Županji. U kontaktu sa stožerom sugerirano nam je da reagiramo tek po njihovoj instrukciji i da ne poduzimamo nikakve solo akcije. Svi koji su se već odazvali upisani su i u slučaju potrebe biti će pozvani. Isto tako svi koji se žele priključiti neka se prijave u Općinu i ostave brojeve telefona.

*veliko hvala svima koji su pomoć već odnijeli ili bili dio ekipe koja je radila na nasipu i molim vas za strpljenje. Svi koji žele i mogu pomoći imati će itekako puno prilika jer će u povratku normalnom životu i sanaciji poplavljenih područja biti potrebna velika financijska pomoć, pomoć u ljudstvu, materijalima, strojevima.

*Za bilo kakve informacije ili sugestiju zovite Općinu Andrijaševci na broj telefona 225 400.

Općinski načelnik
Damir Dekanić

EDUKACIJA

htzHrvatska turistička zajednica sukladno Programu rada za 2014. godinu provodi projekt obrazovanja djelatnika sustava turističkih zajednica i zaposlenika ostalih subjekata javnog i privatnog turističkog sektora kako bi se unaprijedila njihova marketinška znanja, a time i poboljšala učinkovitost promocije na mikro i makro razini.

Slijedom navedenog, Hrvatska turistička zajednica u suradnji s tvrtkama Janus Pim i Algebra nudi specijalizirane obrazovne programe podijeljene u tri područja edukacije pomoću kojih će sudionici predavanja iz svih razina sustava turističkih zajednica te svih razina javnog i privatnog turističkog sektora dobiti ne samo relevantna teorijska, nego prije svega praktična znanja o načinima poboljšanja svojih aktivnosti vezanih uz sve naprijed navedene sadržaje.

Edukacija je namijenjena rukovoditeljima i menadžerima na visokim pozicijama u javnom i privatnom sektoru, višem i srednjem menadžmentu sustava turističkih zajednica (Hrvatska turistička zajednica, turističke zajednice županija, gradova, općina i mjesta) te predstavnicima svih segmenata turističke industrije. Edukacija bi trebala rezultirati poboljšanjem praktičnih znanja i vještina polaznika te mogućnošću njihove neposredne primjene u daljnjem operativnom djelovanju/poslovanju.

 

Detaljnije u dokumentu: PRILOG

21. JAVNI POZIV za DVD

pozarPozivaju se svi zainteresirani s područja Općine Andrijaševci, naselja Rokovci i Andrijaševci da se prijave za sudjelovanje u osnivanju, organizaciji i radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rokovci-Andrijaševci, a što obuhvaća sudjelovanje u tijelima upravljanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva (predsjednik, dopredsjednik, zapovjednik, zamjenik zapovjednika, skupština, tajnik).

Detaljnije u dokumentu:21. javni poziv_DVD